Για πρώτη φορά στην Ελλάδα σας δίδεται η δυνατότητα ασφάλισης μουσικών οργάνων και δοξαριών, σε συνεργασία με την Lark Insurance.
Μπορείτε να συμπληρώσετε την αίτηση από κάτω για να σας αποσταλεί πρόταση κατ’ευθείαν από την εταιρεία.
Για οποισαδήποτε βοήθεια στην διαδικασία παραμένω στην διάθεση σας, στο εργαστήρι ή στο 210-645-0936.

ΑΊΤΗΣΗ

*στο πεδίο “Where did you hear about Lark?” συμπληρώστε Atelier Sebastien Seixas
**στην ερώτηση “επιθυμείτε ασφάληση σε όχημα χωρίς επιτήρηση (unattended vehicle)” προτείνεται “όχι”.